www.swingtrades.be www.swingtrades.be
Home > Lexicon

 
Home

Swingtraden
Technische Analyse
Privè lessen
Beurswijsheid
Lexicon
Links

E-mail
  

Aandelenkoers
opzoeken

STOCK :

 

Belangrijke links

 
Economische kalender.

LEXICONWe hebben voor U alle belangrijke termen uit het swingtraden alfabetisch op een rijtje gezet. We hebben de originele Engelse termen behouden omdat zij ook erg courant worden gebruikt. Waar het zin heeft hebben we een vertaling toegevoegd. U kan via onderstaande links snel naar een beginletter navigeren.

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Average Directional Movement Index (ADX)   

Een technische indicator die de trendsterkte meet maar niet de richting. Hoe hoger de ADX reading, hoe sterker  de trend.

De formule vergelijkt de gemiddelde prijsstijging (van high tot high) en prijsdaling (van low tot low) over een bepaalde tijd.

Average True Range (ATR)

Een voortschrijdend gemiddelde toegepast op de TR (True Range). Wordt gebruikt als volatiliteitsmeter. Zie True Range.


Back to top

 

Bar chart.

Een bar grafiek is een grafiek waarbij de betreffende time-frame  (dag, week, maand, uur, minuut, 5 minuten) wordt voorgesteld als een vertikale staaf  ("bar") met als hoogste punt de hoogste prijs en als laagste punt de laagste prijs. De meeste bar-grafieken hebben ook 2 kleine vertikale markeerlijntjes: eentje links van de bar ( de openingsprijs) en eentje rechts van de bar (de sluitingsprijs). 


Breakdown

Een breakdown doet zich voor als het aandeel na een zijwaartse beweging of zijwaarts patroon door een steunlevel zakt. De trend VOOR de zijwaartse beweging is meestal down. Traders gaan er bij een breakdown vanuit dat de koers van het aandeel erg snel doorzakt onder hoog momentum.

Breakout

Een breakout doet zich voor als het aandeel na een zijwaartse beweging of zijwaarts patroon door een weerstandslevel stoot. De trend VOOR de zijwaartse beweging is meestal UP. Traders gaan er bij een breakout vanuit dat de koers van het aandeel erg snel stijgt onder hoog momentum.


Back to top

Candlestick chart

Een grafiek die rechthoekjes gebruikt om de open en de close van elk tijd-frame aan te geven.De rechthoek is donker (closed) als de close-prijs lager is dan de open-prijs en is wit als de open-prijs lager is dan de close-prijs. Candlestick charts, zijn ontstaan in Japan en ze vertonen veel gelijkenis met Barcharts maar zijn ouder van origine.

De highs and lows worden met vertikale lijntjes voorgesteld boven (high) of onder (low) de rechthoek (body) van de candle en worden de schaduwen genoemd. U vindt alles over candlesticks op onze website ( www.advisornet.be/swingtraden.html)

Close (of 'closing price')

De laatse verhandelde koers of waarde van de dag (of een ander tijdsframe). Bij aandelen is het de laatst gehanteerde prijs.

Congestion

Congestion wijst op een trendloze periode of een zijdelingese beweging  die oscilleert in een grillig patroon of een erg nauwe range  soms driehoeken of wimpels vormend. Zie ook Consolidation en Trading Range.

Consolidation

Een periode van zijdelingse beweging waar nauwelijks koersveranderingen te bespeuren zijn. De consolidatie maakt op de grafiek nagenoeg een horizontale lijn. De range is in elk geval ontzettend nauw. Na consolidatie volgt altijd een heftige beweging up of down. Zie ook Congestion en Trading Range.

Continuation pattern / Voortzettingspatroon

Een voortzettingspatroon onderbreekt kortstondig de huidige trend om de trend VOOR het voortzettingspatroon daarna verder te zetten. Vlaggen, wimpels en driehoeken zijn voorbeelden van voortzettingspatronen. Dit in tegenstelling tot reversal-patronen die een KERING van de trend aankondigen.

Correction/Correctie

Een correctie is een korte termijn beweging TEGEN de huidige trend in. Zie ook Pullback en Retracement.

Cup-and-handle pattern / Kop-oortje patroon

Een cup-and-handle is een reversal patroon dat gevormd wordt wanneer de markt een ronde bodem neerzet ( U-patroon -> de "cup"), een rally begint , even terugtrekt  (de "handle"), en dan de uptrend verder zet. Zie ook Running Cup-and-Handle.


Back to top

Daily range

De daily range is het verschil tussen de high price of the day (hod) en de low price of the day (lod).

Defensive Stocks

Defensieve aandelen zijn die waar traders naar toe vluchten als de highflyers uit de gratie vallen in zwakke of volatiele periodes. Een voorbeeld van gewezen high-flyers waren de technologieaandelen het afgelopen jaar.. Defensieve groepen daarentegen zijn bijv.  utilities en farma.

Divergence / Divergentie

Een divergentie heeft plaats wanneer twee markten (bijv. Dow en Nas), of een markt en een benchmark index, of een markt en een indicator in tegengestelde richting bewegen. Voorbeelden: de Dow gaat up maar de Transportation-index gaat down. Of nog: Een aandeel maakt een higher high en een momentum oscillator (zoals de RSI of stochastics) maakt een lower low.

De tegengestelde beweging impliceert dat de indicator (of andere markt of index) de prijsbeweging in de markt waarmee het afwijkt niet confirmeert. Dit fenomeen komt dikwijls voor bij correcties en reversals.

Note: Oscillators geven dikwijls divergentie-signalen bij sterke  trend-markten vlak voor de trend keert.

Double bottom / Dubbele bodem

Een dubbele bodem (een reversalpatroon wat dus duidt op een kering) wordt gevormd door twee lows: de markt (of het aandeel)  maakt een nieuwe low, maakt dan een bounce, valt dan terug ongeveer tot op de hoogte van de eerste low en bounct dan opnieuw. Door het niet doorbreken van die eerste low wordt de support op dat niveau bevestigd en de kans dat de downtrend keert (zeker wanneer hij erg hevig was) is vrij groot.

Double top / Dubbele top

Een dubbele top is een keringspatroon dat wordt samengesteld uit twee ongeveer even hoge highs. De markt ralliet naar een nieuwe  high, komt terug, ralliet opnieuw naar de hoogte van de eerste high en komt opnieuw terug. Het feit dat de tweede piek de eerste niet kan overschrijden wijst op stevige weerstand en de kans dat de uptrend keert (zeker wanneer hij hevig was ) is vrij groot.


Back to top

Earnings Per Share / EPS

After-tax winst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Is 1 van de meest belangrijke fundamentele waarden die zicht geeft op de winstgroei.

Exponential Moving Average (EMA) / Exponentieel voortschrijdend gemiddelde

Zie "Moving Average."


Back to top

Fibonacci series

Een wiskundige reeks waarbij elk volgend cijfer wordt samengesteld uit de som van de twee vorige: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, enz.

Hoe verder de serie vordert hoe dichter de ratio van het Fibonaci-nummer gedeeld door het vorige nummer de 1.618 benadert. (De "golden mean," een  ratio die veel voorkomt in natuurlijke fenomenen of door de mens gebouwde objecten zoals het Parthenon en de Grote Pyramide. (Het tegenovergestelde cijfer, .618, heeft ongeveer dezelfde betekenis.) Traders gebruiken afgeleiden van Fibonacci nummers om bijv. retracement levels te projecteren ( om in te schatten hoever een aandeel zal terugvallen ).

Flag / Vlag

Een short-term congestief patroon  (dikwijls 1 tot 2 weken op een daily chart) dat voorkomt als een kleine consolidatie binnen een bestaande trend. De bovenste en onderste grenzen worden binnen horizontale grenslijnen afgebakend. Als die lijnen mekaar kruisen en dus een driehoek vormen wordt het patroon een wimpel genoemd.

Follow-through Day

Na een stevige downmarkt en binnen een steeds maar falende rally doet zich een dag voor die erg sterk is onder hoog volume  (volume groter dan de vorige dag). Meestal doet deze dag zich voor tussen de 4de en de 7de dag binnen de falende rally.


Back to top

GAP

Gap up: wanneer de open van de candle hoger ligt dan de close van de vorige.
Gap down: wanneer de open van de candle lager ligt dan de close van de vorige.
Nasdaq GAP-Up bijvoorbeeld: de open vandaag ligt HOGER dan de close van gisteren.
Erg belangrijk bij daily-timeframe.

Good-till-canceled (GTC) order

Een order dat open blijft totdat het wordt gecanceld; je hoeft het order dus niet elke dag opnieuw in te geven.


Back to top

Head-and-shoulders pattern / Kop en Schouder patroon

Een reversal patroon bestaande uit 3 opeenvolgende pieken waarbij de middenste piek (kop/head) hoger is dan de eerste en de derde piek (schouders/shoulders). Dit patroon wijst DOWN. Een kop en schouder-bodem patroon is net het tegenovergestelde en wijst op UP.

Hoe krachtiger de trend waarin deze patronen voorkomen hoe groter de kans dat ze werken.

Historical volatility / Historische volatiliteit

De bewegingsgraad van een markt over een bepaalde periode (meestal 100 dagen). Wordt meestal teruggebracht tot een jaarlijks percentage. Een 100-day historical volatility van 32% bijvoorbeeld, wil zeggen dat de markt de laatste 100 dagen zo heeft gefluctueerd dat dit op 1 jaar tijd zou leiden tot een fluctuatie van 32%. Als de markt vandaag 100 zou optekenen betekent dat dus dat binnen 1 jaar de markt ergens tussen  68 (100-32% van 100) en 132 (100+ 32% van 100) zal optekenen..Back to top

Inside day

Een dag met een hogere low en een lagere high ten opzichte van de vorige.

Key reversal

Een 1-dags keringspatroon dat voorkomt wanneer de markt een nieuwe high (of low) maakt ,liefst met een hoge piek (of een lage), dan van koers verandert en afsluit tegen de low (of de high). Dit wijst erop dat de markt in de loop van de dag een sentimentaliteitsverandering heeft ondergaan en dat een kering meer dan waarschijnlijk is.

Limit order

Is een trade order met een specifieke uitvoeringsprijs. Bijv., "Koop 100 aandelen Microsoft op limit 65.4," of, "Verkoop 100 aandelen Microsoft aan 66.5 limit." Uw makelaar mag dan niet meer dan 65.4 voor uw aandelen betalen  of niet minder krijgen dan 66.5 voor uw Microsofts.

Een standard limit order blijft goed voor de dag dat het werd ingegeven totdat het is uitgevoerd of totdat het door U werd gecanceled. Op het einde van de dag wordt het order automatisch gecanceled en de volgende dag moet het opnieuw worden ingegeven. (let op: dit kan afhankelijk zijn van de service van je (online) broker).

Liquidity

Is een maat voor de handelsactiviteit en dus het gemak waarbij in en uit de markt (het aandeel) kan worden gestapt. Wordt gemeten aan de hand van het volume.

Lizard buy/sell signals

Een Lizard buy signaal komt voor wanneer een candle of bar opent en sluit in de bovenste 25% van zijn range terwijl het een 10-candle low neerzet. ("leaving a long tail"). Een Lizard sell signaal komt voor wanneer een candle of bar opent en sluit in de onderste 25% van zijn range terwijl het een 10-bar high neerzet.

Low-level (pattern)

Een patroon dat wordt neergezet tegen de bodem van de recente trading range. Bijvoorbeeld: een consolidatie-patroon op het einde van een downtrend is een  "low-level consolidatie."


Back to top

Managementearnings

Dit is een manier om de resultaten wat op te poetsen. Uitzonderlijke resultaten worden in de resultatenrekening vermeld onder courant resultaat i.p.v. onder nettoresultaat waardoor de onderneming de indruk geeft dat het met de zaken zeer goed gaat terwijl er een kunstgreep nodig was om de verwachte resultaten te halen. Dit wordt niet als fraude beschouwd; maar .... toch.

Market order/marktorder

Een order dat wordt uitgevoerd aan de best mogelijke beschikbare prijs. Wordt ook  "at the market." genoemd. Als je dus Microsoft aandelen aan marktprijs wil kopen vraag je je broker:  "Buy 100 shares of Microsoft at the market."

Market-on-close (MOC)

Zijn orders uitgevoerd als markorder, op het ogenblik dat de markt sluit.

Market-on-open (MOO)

Zijn orders uitgevoerd als markorder, op het ogenblik dat de markt opent.

McClellan Oscillator

De McClellan oscillator meet het momentum van de  'market breadth'  door het verschil te berekenen tussen de  40- en 20-day exponentiele moving averages op stijgende aandelen minus dalende aandelen op de New York Stock Exchange (NYSE).

Het idee achter de oscillator is gewoon dat in een bull-market meer aandelen zullen stijgen dan er zullen dalen (en andersom in een bearmarkt natuurlijk). Over het algemeen worden markten beschouwd als 'oversold' wanneer de indicator lager dan -100 aanwijst. De markt is 'overbought' wanneer de oscillator boven de +100 wijst.

De McClellan oscillator wordt best NIET op zichzelf gebruikt. Het meet de trendsterke van advancers tegenover decliners, maar meet geen ommekeer. Leadership bij een handjevol aandelen heeft vele bull-markten gekarakteriseerd, hiermee de stelling ontkrachtend dat een hele markt moet vooruitgaan om een nieuwe high neer te zetten.

Measured Move

Een koersprojectie gebaseerd op vorige koersbewegingen. Het idee erachter is het feit dat de koers altijd ongeveer dezelfde grootte van beweging maakt.

Bijv: als een aandeel op 100$ uitloopt naar 120$, en dan 5 punten terugtrekt naar 115, dan zou een  measured move projectie een prijskoers aangeven van 135 als en wanneer de rally doorzet -- opnieuw 20 punten vanaf de low van de pullback.

Meltdown

We spreken over een meltdown wanneer de markt in zijn totaliteit down komt met een hevige beweging.

Momentum

In het algemeen refereert momentum naar de snelheid - sterkte van koersverandering.

Het is ook een specifiek technische indicator die het verschil meet tussen de close-prijs van vandaag en die van N dagen geleden. Zie ook Rate of Change.


Back to top

Moving Average /Voortschrijdend gemiddelde

Een MA vlakt feitelijk de koersschommelingen af zodat de onderliggende trend duidelijker wordt en is toepasbaar op elke time-frame (dag, week, maand enz.) In ons voorbeeld hieronder illustreren we aan de hand van de sluitingsprijs van de dag verschillende MA's.

Er bestaan verschillende soorten MA. De meest eenvoudige is de simple moving average (SMA). Die is gewoon de som van de sluitingsprijzen over een bepaalde periode gedeeld door het aantal dagen in diezelfde periode.

Bijv: een 5 SMA zou de som zijn van de sluitingsprijs van de 5 laatste dagen gedeeld door 5.;een 20-day moving average zou de som van de sluitingsprijzen zijn van de 20 laatste dagen gedeeld door 20. enz. Elke dag wordt de meest recente sluitingsprijs toegevoegd binnen de vergelijking en de verst verwijderde (oudste) sluitingsprijs valt af.

Een 'gewogen' moving average (WMA), (waarbij de meest eenvoudige vorm ook een lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde wordt genoemd), vermenigvuldigt de sluitingsprijzen met een bepaalde factor die de meer recente prijsbewegingen benadrukt. De oudste prijs wordt vermenigvuldigd met 1, de tweede oudste met 2, de derde oudste met 3 enz.

Bijvoorbeeld: een standaard 5-dagen gewogen moving average vermenigvuldigt de sluitingsprijs van de 5de oudste dag (5 dagen geleden dus) met 1, de vierde oudste dag met 2, de derde oudste dag met 3, de tweede oudste dag met 4 en de meest recente dag met 5. De producten worden opgeteld en gedeeld door de som van de gewogen factoren (in ons geval, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15) om zo de lineair gewogen MA voor de huige dag te bekomen. Andere schemas kunnen worden gebruikt om de meer recente prijsbewegingen meer of minder te benadrukken.

Een exponentiele moving average (EMA) is feitelijk een specifiek type van gewogen MA en gebruikt een constante ( smoothing factor) tussen 0 en 1 op de volgende manier: de huidige sluitingsprijs (C) vermenigvuldigd met de constante (S) wordt toegevoegd aan het resultaat van de exponentiele moving average van de dag ervoor (PEMA) en 1 minus de constante, of:

  • Huidige EMA = S*C + (1 - S)*PEMA

Alhoewel dit allemaal erg technisch lijkt is het principe erg eenvoudig:al wat je nodig hebt is de sluitingsprijs van vandaag en de EMA van gisteren.

Tot slot: Al het voorgaande kan niet alleen worden toepast op sluitingsprijzen op dagbasis maar gaan net zo goed op intraday , of op weekbasis of op maandbasis ,gebruik makend van highs, lows of openingsprijzen.

Studies hebben uitgewezen dat de resultaten over langere termijn tussen deze verschillende MA's nauwelijks verschillen. Het gebruik van de verschillende soorten is dikwijls afhankelijk van persoonlijke voorkeur. De meeste traders gebruiken de SMA omdat zij van mening zijn dat de andere types een vals beeld geven van de meest recente koersbewegingen.

MultipleSignals

We spreken van Multiple signals wanneer een aantal indicatoren allemaal tegelijkertijd een bepaald signaal geven. Het is een gouden regel voor swingtraders in te stappen als verschillende triggers een koopsignaal geven en bij 1 verkoopsignaal onmiddellijk uit te stappen.


Back to top

One-Eighties (180s)

Een 2-dagen omkeringspatroon voor aandelen die in een sterke trend zitten. Voor wat betreft  buys moet het aandeel tijdens de eerste dag sluiten in de onderste 25% van zijn intraday range en de tweede dag in de bovenste 25% van de intraday range. Voor sells wordt dit natuurlijk omgekeerd.

One-two-three-fours (1-2-3-4s)

1-2-3-4s is een pullback entry techniek en loopt over 4 dagen.  Dagen 1, 2, and 3 vormen een countertrend beweging in een sterk trendy markt. Dag 4 is de entry dag.  
Dit zijn de buy-regels (draai om voor sells):

  • Zoek een aandeel in een erg sterke trend. (aandelen met een  RS ranking van 95 of hoger).
  • Wacht tot het aandeel drie dagen na mekaar een pull-back maakt, (meestal vlak na een short term higher high). Concreet betekent dit dat na het maken van de higher high er 3 dagen volgen met lower lows of inside days. (Inside days: dagen waarbij een lower high en een higher low wordt gevormd t.o.v. de vorige).
  • Koop op Dag 4, 0.15 punt BOVEN de high van dag 3.

Meestal wordt de stop geplaatst net onder de low van dag 3. Bijvoorbeeld: als op Dag 3 de high  42.25 is en de low is 41.5, koop het aandeel op dag 4 op 42.40 (42.25 plus 0.15) en plaats eengood-till-canceled (GTC) stop order net onder 41.50.( in regel 0.15 punt lager)


Back to top

Open (of 'opening price')

De eerste trade koers van de dag.

Oscillator

Een technische indicator die meestal de snelheid van koersbeweging meet op korte termijn om zo te bepalen of iets oververkocht of overkocht is. De meest gekende oscillators zijn de  relative strength index (RSI) and stochastics. Zie ook Momentum en Rate of Change.

Outside day

Een dag waarvan de high ligt boven de high van de vorige dag en de low onder de low van de vorige dag.

Overbought

Komt voor wanneer een markt op korte tijd erg sterk is gestegen en waarbij een tijdelijke correctie dus meer dan waarschijnlijk is. Zie ook Oscillator.

Oversold

Wanneer een markt op erg korte tijd te snel naar beneden is gekomen en een in aanmerking komt voor een kortstondige correctie 'UP'. Zie Oscillator.


Back to top

Pennant/Wimpel

Een short-term congestie patroon (op daily charts 1 tot 3 weken) dat uitloopt in een smalle driehoek. (Pennants/wimpels duren over het algemeen minder lang dan driehoeken) Zie ook Flag/Vlag.

Pivot

Wanneer een markt een rally neerzet en de low van vandaag is lager dan de low van de hoogste dag in de rally, dan wordt die high een pivot, of swing high. Wanneer een markt naar beneden komt en de high van vandaag is hoger dan de high van de laagste dag, dan wordt die low een pivot, of swing low.


Pullback

Een short-term beweging tegen de uptrend in. Pullbacks geven opportuniteiten om IN een trend in te stappen. Zie ook Corrections, Retracements, en One-Two-Three-Fours ("1-2-3-4s").


Back to top

Rally

Wanneer een aandeel of index een stevige beweging naar boven maakt spreekt men van een rally.

Rate of Change

Een momentum berekening die de close van vandaag deelt door de close van N dagen geleden. Met uitzondering van de schaalfactor komt dit overeen met de momentumindicator die het VERSCHIL meet tussen de sluitingsprijs van vandaag en die van  N dagen geleden.

Relative Strength (RS)

Meet het prijsverschil van een aandeel t.o.v. een index. Deze indicator heeft niets te zien met de RSI (relative strength index).

Relative Strength Index (RSI)

Een momentum oscillator die dag-op-dag de up en down sluitingsprijzen over een bepaalde periode weergeeft (ander tijdframe is natuurlijk ook mogelijk).

De RSI ranged van 0 tot 100; typische overbought/oversold levels zijn 80/20, dus wanneer de RSI boven de 80 beweegt dan is de markt overkocht en wanneer de oscillator beneden de 20 valt dan is de markt overVERkocht. Opletten toch: markten/aandelen kunnen lange tijd in 1 van deze levels bewegen wanneer zich een sterke trend voordoet. (de indicator heeft niets te maken met de relative strength(RS)).

Resistance

Een prijsniveau dat als een barriere boven de koers een opwaartse beweging tegenhoudt. Koersen zullen heel dikwijls tot deze barriere op bewegen en dan terug dalen. Resistance (zoals support) is zelden een getal maar eerder een range en heeft dus een bepaalde dikte; Wanneer weerstand wordt overwonnen dan wordt die heel dikwijls daarna support. Als support wordt gebroken dan wordt die heel dikwijls daarna resistance.

Reversal patterns

Zijn patronen die wijzen op een kering van de trend en niet op een voortzetting ervan. Dubbele en driedubbele toppen, kop & schouder en cup-with-handles zijn voorbeelden van reversal-patronen.

Runaway

Een aandeel dat een erg sterke trend vertoont.


Back to top

Spike

Een bar of candle die heel wat hoger of lager is dan de bars/candles in de omgeving.

Stochastics

Een oscillator die zich baseert op de positie van de huidige close in relatie tot de koersrange over de laatste  N dagen.

Stochastics bestaan uit 2 lijnen: %K, die de feitelijke berekening voorstelt, en %D, een moving average (meestal 3) van de %K lijn. We noemen dit de 'fast' stochastics. Bij de slow stochastics wordt de stoch afgevlakt door de originele %D te vervangen door de %K en een MA op deze lijn wordt de nieuwe %D. 

Stop order

Een order dat wordt geplaatst onder of boven de huidige marktprijs om zo een eventueel verlies te beperken (stop-loss/sell stop) of om een nieuwe positie in te nemen (buy stop).

Stop orders worden  marktorders op het ogenblik dat de prijs geraakt wordt. Een stop-limit order geeft de 'slechtste' prijs aan die voor een fill in aanmerking mag komen.

Support

Een prijsniveau dat de koers lijkt te ondersteunen en een daling lijkt tegen te houden. Wanneer een markt of een aandeel tot op een bepaald niveau daalt en dan weer opveert dan spreekt men van support op dat niveau.

Support (zoals resistance) is bijna nooit een bepaalde koers maar eerder een koersrange en heeft dus een bepaalde dikte.

Support die wordt gebroken wordt daarna meestal resistance. Resistance die wordt doorbroken wordt daarna meestal support


Back to top

Tail / staart

een nieuwe high candle die opent en sluit tegen zijn low of een nieuwe low candle die opent en sluit tegen zijn high. Zie "Lizard."

TICK indicator

De TICK indicator meet het verschil tussen het aantal aandelen dat uptickt op de NYSE en het aantal aandelen dat down tickt.

Trading range

Wanneer de koers zijdelings beweegt binnen vrij goed definieerbare bovenste en onderste niveau's.

Trailing stop

Is een vorm van stop order dat mee stijgt (in een uptrend) of daalt (in een downtrend) en daarmee een open positie volgt om winst veilig te stellen.

Trap Door

Long-side koers momentum trades die gebruik maken van grote gapdowns die overextended zijn ("trap door") en dan plots gevuld worden wanneer institutional buyers, program buyers, en specialists/MM's de markt hoger duwen. (tegenovergestelde: Gap en Trap)

Trendline

Een rechte die de koerstrend voorstelt. Up trendlines verbinden de lows van verschillende koerscandles. Down trendlines verbinden de highs van bepaalde koerscandles.

Triangle/driehoek

Een consolidatie/voortzettingspatroon waarbij de highs en de lows stelselmatig naar mekaar toekomen en zo een driehoek vormen.


Back to top

TRIN Indicator

De TRIN indicator vergelijkt de stijgers/dalers met de  up-volume/down-volume ratio.

Triple bottom

Een omkeringspatroon waarbij de index/het aandeel tot drie maal toe een bepaalde steun bereikt en dan opveert. De steun wordt hiermee bevestigd en een kering van down naar up behoort tot de mogelijkheden.

Triple top

Tegenovergestelde van de tripple bottom: de markt/het aandeel slaagt er niet in om na drie pogingen door een bepaald niveau OP te gaan. De weerstand wordt dus bevestigd en de kans op een kering van UP naar DOWN is erg hoog.

True Range

Een volatiliteitsberekening die de standaard range berekening omzet door rekening te houden met gaps tussen koerscandles. True Range wordt gedefinieerd als de hoogste waarde van:

  1. high vandaag en low vandaag (de standaard daily range calculation);
  2. high vandaag en close gisteren;
  3. low vandaag  en close gisteren.
Average True Range (ATR) is heel eenvoudig een moving average op de true range berekend over N dagen. True range en average true range zijn volatiliteitsmetingen..

Two-step pullback

Een combinatie van twee pullbacks, waarbij de tweede de level van de eerste opnieuw test. Zie Pullback.


Back to top

Volatility

De grootte van koersbeweging in een markt. Zie "historische volatiliteit".

Volume

Het aantal verhandelde aandelen in een bepaalde markt binnen een bepaalde tijdseenheid. Zie ook Liquidity en Open Interest.

Weighted moving average (WMA)

Gewogen moving average (WMA). Zie "Moving Average."

Whipsaw

Wanneer een koers regelmatig popt of slipt boven of onder een moving average of support/resistance-niveau daarbij valse breakout- of breakdownsignalen genererend. Hetzelfde is van toepassing ook op indicatoren zoals de RSI of de stochastics. (Zaagtandeffect).

Wide-range day (bar/candle)

Een bar/candle met hoge volatiliteit (groot verschil open/close) en wiens range veel groter is dan de bars/candles die voorafgingen.


Back to top

  


Swingtrades.be | Adverteren |  Toevoegen aan favorieten | Swingtrades als startpagina 

copyright © 2003 www.swingtrades.be   design by: Advisor Internet Solutions